Algemene Voorwaarden.

Algemene voorwaarden Atletischerijkunst

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op het volgen van een trainingsweekend, cursus, workshop of clinic.
De algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website www.atletischerijkunst.nl en op www.atletischerijkunst.education Indien u alleen het E-book besteld gelden deze voorwaarden niet alleen de voorwaarden t.a.v. het copyright vermeld in het E-book zelf.

Cursus ‘in 12 maanden tijd je basis naar de top’ 2019

De duur van de cursus ‘in 12 maanden tijd je basis naar de top’ is 12 maanden U gaat de overeenkomst aan voor de duur van 12 maanden met 11, 6 of 4 betaaltermijnen. In juli houden we een zomerstop. U heeft de keus om deze cursus in 11 termijnen te betalen via een maandelijks bedrag van € 49,95. Daarnaast is het mogelijk om per twee maanden (€ 5 euro korting op de totaalprijs) of per kwartaal (7,50 korting op de totaalprijs) te betalen. U kunt dit van te voren bij uw inschrijving aangeven. U kunt dit tussentijds altijd schriftelijk wijzigen via de mail als u een andere keus wenst.

Uw inschrijving en de eerste betaling verlopen via de webwinkel van www.atletischerijkunst.nl. I.v.m. onze administratie verlangen wij sowieso éénmalig deze weg via onze webwinkel. Daarna is er de mogelijkheid om te kiezen uit een betaling via de webwinkel of via een tikkie.
Wanneer u kiest voor een betaling via de webwinkel, dan ontvangt u op de 1e van de maand via de mail of de Whatsapp een verzoek tot betaling met daarin een link naar de webwinkel. U wordt verzocht om binnen 5 werkdagen de betaling te voldoen.

Wanneer u kiest voor een betaling via een tikkie, dan ontvangt u eveneens op de 1e van de maand via tikkie een betaalverzoek voor het bedrag van de betreffende maand of periode (bijvoorbeeld wanneer u per kwartaal betaald). U wordt verzocht om binnen 5 werkdagen de betaling te voldoen.

Wanneer de betaling na 5 werkdagen niet is ontvangen, nemen wij contact met u op. De gerangschikte beelden van de live uitzending op de 1e van de maand (m.u.v.januari de 16e) worden een ieder individueel pas toegezonden op het moment dat zijn/ haar betaling voor de betreffende periode is ontvangen. Hetzelfde geldt voor het ontvangen van feedback op uw video. Wanneer de termijnbetaling nog niet is ontvangen, zal gewacht worden met het voorzien van feedback op uw ingezonden video.
Indien de nieuwe 1e van de maand zich aandient en wij hebben nog geen betaling of reactie over de reden hiervan ontvangen, dan nemen wij opnieuw contact met u op over de nieuwe maand. Wij willen dan graag van u vernemen of het u gaat lukken om de betreffende maand weer aan te sluiten en daarmee ook aan uw financiële verplichting te voldoen. Indien vervolg niet haalbaar is, dan is het mogelijk de overeenkomst tussentijds te beëindigen, zodat er op de wachtlijst weer een plek kan doorstromen.

Uw deelname aan deze cursus is voor heel 2019. Mocht u (tijdelijk) genoodzaakt zijn te stoppen, dan dient u hierover in overleg te gaan met Monique de Rijk over de (eventuele) mogelijkheden. Indien vervolg niet haalbaar is, dan is het mogelijk de overeenkomst tussentijds te beëindigen, zodat er op de wachtlijst weer een plek kan doorstromen.

Monique de Rijk is bevoegd om, indien noodzakelijk wegens externe redenen, de cursus tijdelijk stil te leggen (bijvoorbeeld i.v.m. gezondheidsreden of familiaire redenen). De deelnemers aan deze cursus zullen op de hoogte gehouden worden over de gang van zaken en het vervolg van de cursus. In overleg zal een nieuwe start met de cursus worden afgesproken. De betaling zal direct worden stilgelegd op het moment dat de cursus (tijdelijk) niet verder kan gaan. Op het moment dat de cursus weer hervat kan worden, zal ook de betaling weer worden opgestart via de webwinkel en tikkie. Video’s die mogelijk nog onbehandeld zijn gebleven, zullen dan alsnog worden voorzien van tips & feedback.

Aanmelding voor de ‘Inspiratie en Ontwikkeldagen’

Via de webwinkel heeft u inzicht welke data in 2019 gepland staan. De i&o dagen worden in principe bij mij thuis gegeven. Wanneer alle geplande data (bijna) vol zitten, zal dit worden aangevuld. De i&o dagen zijn een extra mogelijkheid tot verdieping van uw kennis & kunde, het is een uitbreiding van de cursus. Kosten per dag zijn € 125,- en € 225 voor een tweedaagse. U heeft de mogelijkheid om zowel mét als zonder paard te komen.
U bent zo vaak welkom als u wenst te komen. Het is wel noodzakelijk dat u zichzelf opgeeft voor de betreffende dagen omdat er per keer maar plek is voor 4 deelnemers. Aanmelden kan via onze webwinkel. U betaald per opgave € 1,-. Het resterende bedrag betaald u op de dag zelf contant, als deze definitief door kan gaan.

Annulering ‘Inspiratie en Ontwikkeldagen’

De i&o dagen gaan alleen door wanneer het weer het toe laat. Bij té koud, té nat of té warm weer gaat de dag(en) niet door en plannen we in overleg een nieuwe datum.
Wanneer u zelf om welke reden dan ook verhinderd bent, dan horen wij dit graag bij voorkeur ruim op tijd. Het is dan voor een ander persoon mogelijk de betreffende plek in te vullen.

Meetmomenten in juni en december

In juni en december is het via een proef mogelijk een meetmoment in te plannen. In de weken hiervoor zal u hiervan op de hoogte worden gesteld en hoe u hieraan kunt deelnemen. Het meetmoment is tevens een extra uitbreiding van de cursus en het is geen verplichte optie. De kosten per meetmoment zijn € 65,-

De Themamiddagen
Als deelnemer aan de cursus ‘in 12 maande tijd je basis naar de top’ heb je recht op 2 keer gratis deelname en toegang op onze Themamiddagen. Er zijn 3 middagen in 2019 gepland. Opgeven voor een Themamiddag verloopt via de webwinkel en kost € 1,- per opgave. Het is mogelijk om uzelf in één keer op te geven voor twee middagen.

Aanmelding andere activiteiten

U kunt zichzelf via deze webwinkel aanmelden voor een trainingsweekend, cursus, workshop of clinic. N.a.v. uw bestelling en indien de betaling succesvol is verlopen is uw plek gereserveerd.

Registratie

Via deze webwinkel bent u geregistreerd als deelnemer aan het betreffende trainingsweekend, cursus, workshop of clinic.

Betaling

Na betaling van het inschrijfgeld is uw deelname bevestigd en bent u definitief geplaatst. Het inschrijfgeld zal op de factuur apart worden benoemd en is altijd een gedeelte van het totaal bedrag. Maximaal 6 weken voor aanvang van het trainingsweekend, cursus, workshop of clinic dient het resterende bedrag te zijn overgemaakt op het daarvoor aangegeven rekeningnummer. Indien uw aanmelding binnen 6 weken voor aanvang plaats vindt, dient u direct het volledige bedrag over te maken.

Annulering door deelnemer

Indien de deelnemer zijn of haar deelname aan een trainingsweekend, cursus, workshop of clinic) wilt annuleren of wijzigen, dan gelden de volgende voorwaarden (voor de videobegeleiding gelden andere voorwaarden, zie hierboven) :
- Gebeurt dit buiten de 6 weken voor de betreffende aanvangsdatum, dan hoeft u het resterende bedrag niet te betalen. U kunt echter geen restitutie krijgen op het inschrijfgeld.
- Buiten deze 6 weken om krijg uw bij annulering, indien reeds betaald, het overige bedrag teruggestort, met aftrek van het inschrijfgeld.
- Gebeurt dit binnen de 6 weken dan gelden de volgende voorwaarde: Van 6 weken tot 2 weken voor aanvang 50% restitutie.
- Tussen 2 weken voor aanvang tot aanvang is geen restitutie mogelijk, mits dat deelname door medische redenen afgeraden wordt bij ruiter en/of paard en dit aangetoond kan worden. Is dit laatste aan de orde dan kan er in gezamenlijk overleg een andere datum worden gepland waarbij geen verdere kosten worden berekend.
Indien u dus annuleert binnen 2 weken voor aanvang bent u het volledige bedrag verschuldigd. Het is wel mogelijk een vervangende deelnemer aan te melden.
Na aanvang van het trainingsweekend, cursus, workshop of clinic vind geen restitutie van het betaalde bedrag plaats, indien de deelnemer afziet van verdere deelname.

Annulering door Monique de Rijk

Monique de Rijk behoudt zichzelf het recht om de trainingsweekenden, cursussen, workshops en clinics omwille van belangrijke redenen, te annuleren. Er zal vervolgens in goed overleg tussen beide partijen een vervangende datum overeenkomen waarop het geplande alsnog kan worden uitgevoerd.

Gezond en wormvrij

Paarden die het terrein betreden dienen te zijn ontwormt of gecontroleerd middels een mestonderzoek. Tevens dienen zij vrij te zijn van ziektes zoals bijvoorbeeld schimmel en/ of andere besmettelijke aandoeningen.

Huisvesting paard

Uw paard heeft gedurende deze dagen een stal van 3 bij 3 meter tot zijn beschikking. Aan deze stal vast bevindt zich een uitloop van 5 bij 3 meter op zand. Afhankelijk van het seizoen kan uw paard ook op de wei of in een ruimere paddox. Alleen indien uw paard deze vrijheid mentaal aankan en hiermee niet zichzelf en/of andere paarden in gevaar brengt alsmede de omheining.

Dierenarts

Indien het nodig is dat uw paard tijdens het verblijf verzorging of behandeling nodig heeft van een dierenarts dan gebeurt dit na voorafgaand overleg met de eigenaar, bij voorkeur door de eigen dierenarts van de eigenaar van het paard. Echter in situaties van nood is Monique de Rijk altijd zelfstandig bevoegd een dierenarts in te schakelen. Of er sprake is van een noodgeval is uitsluitend ter beoordeling van Monique de Rijk zelf. Als de situatie het toe laat zal er altijd overleg plaats vinden met de eigenaar van het paard, maar indien niet bereikbaar of geen gehoor, dan is Monique de Rijk bevoegd zelf deskundige hulp in te schakelen. Hiervoor zal de hulp ingeschakeld worden van dierenartsen praktijk Arts & Dier, te Klijndijk. De kosten van de veterinaire verzorging of behandeling zijn niet bij de prijs inbegrepen en worden altijd aan de klant doorberekend. Ofwel door de dierenarts rechtstreeks of door Monique de Rijk zelf.

Trailer en auto

Het is mogelijk om uw trailer en/ of uw auto op of naast het terrein te plaatsen. U bent wel te allen tijde zelf aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door of aan uw trailer en/ of auto. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw trailer een distelslot heeft en dat uw trailer en auto verzekerd zijn.

Harnachement

U krijgt gedurende een trainingsweekend een eigen kast tot uw beschikking om uw spullen veilig in op te bergen. Deze kast kan op slot. Voor de aansprakelijkheid omtrent diefstal, schade of brand,
dient u zichzelf te verzekeren en kan Monique de Rijk niet aansprakelijk gesteld worden.

Cap, veilige kleding en schoeisel

U bent verplicht om tijdens het rijden een veilige en goed passende cap te dragen. Ook dient u ervoor te zorgen dat de rest van uw outfit veilig is. Zorg voor schoenen of laarzen die niet te groot en/ of te breed zijn. Bij voorkeur een gladde en doorlopende zool met een (kleine) hak. De schoen of laars dient veilig te zijn om te voorkomen dat de voet in de stijgbeugel vast kan komen te zitten.

Aansprakelijkheid

Uw bent aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van uzelf, uw gezinsleden en uw dieren. U dient al uw roerende zaken, waaronder begrepen uw paard, welke op het bedrijf van Monique de Rijk verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Alsmede dient u, met betrekking tot uw paard dat op het bedrijf verblijft, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van het paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald.

Letsel

Monique de Rijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel bij zowel deelnemer als paard, welke ontstaan is tijdens een trainingsweekend, cursus, workshop of clinic. Zowel op het paard als vanaf de grond.
Monique de Rijk is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de aangereikte oefeningen op www.atletischerijkunst.nl, www.youtube.com, het e-book Atletische Rijkunst fase 1 en via de cursus ‘in 12 maanden tijd je basis naar de top’. Bij vragen over de uitvoering of wanneer men vast loopt, is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om meer duidelijkheid en/of uitleg via Monique de Rijk te ontvangen.

Roken

Het is niet toegestaan te roken in of nabij de stallen en in of nabij de schuur en theorieruimte. Uw sigaretten dient u goed uit te maken in de daarvoor bestemde asbakken. Bij aanvang zal u verteld worden waar u mag roken en waar u uw sigaretten kunt deponeren.

Foto/ video en copyright

Het is toegestaan om foto en/ of video opname van uzelf te laten maken tijdens de voor u bestemde lessen. Dit materiaal zal u puur voor uw eigen gebruik in uw bezit nemen en het is niet toegestaan om zonder overleg en schriftelijke toestemming van Monique de Rijk dit materiaal te publiceren.
Alle door Monique de Rijk geproduceerde en gepubliceerde teksten en/ of beeldmateriaal zijn en blijven, onafhankelijk van de aard, intellectueel eigendom van Monique de Rijk en zijn door copyright beschermd. Indien u dergelijk materiaal voor welk doeleind dan ook wilt gebruiken, dan is dit alleen toegestaan na overleg en schriftelijke toestemming van Monique de Rijk.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2016 - 2021 Atletische Rijkunst | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?